RA’s Støttefonds Forskningspris 2019

Prize: Research, education and innovation prizes

Description

RA’s StøttefondsForskningspris for Kollektiv Trafik uddeles for anden gang tirsdag den 8.oktober 2019 i Korsør.

Det er med stor glæde, at vi kan tildele prisen til videnskabelig assistent vedAalborg Universitet Line Røjkær Rasmussen på baggrund af kandidatspecialet fraAalborg Universitet, Pisk eller gulerod? - En undersøgelse aftrafikpolitiske styringsmidler til at påvirke grøn transportadfærd (AalborgUniversitet, Civilingeniøruddannelsen i Veje & Trafik – Juni 2019).

Bedømmelseskomiteenhar vurderet såvel projektets akademiske kvalitet som originalitet som særdeleshøjt samtidig med, at arbejdets omfang er ganske imponerende for etkandidatprojekt. Gennem sit emnevalg og metode har Røjkær Rasmussen en tilgangder er meget relevant i forhold til de udfordringer, persontransportsektoren ståroverfor. Der er fra alle sider et krav om grøn og klimavenlig omstilling afpersontrafikken, og her kan et ganske stort bidrag komme fra en overflytning afen større del af det samlede transportarbejde fra privatbilismen til den kollektivetrafik. Spørgsmålet om hvordan dette mål kan nås er imidlertid vanskeligt, ogtil den diskussion bidrager specialet med nyttig viden for beslutningstagere påalle niveauer.

Med prisen følger et legat på 20.000 kr.

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsRutebilvognmændenes Arbejdsgiverforenings Støttefond (RA’s Støttefond)