Ægtefællens lejerettigheder

Project Details

Description

Der er tale om et forskningsprojekt, der beskæftiger sig med at kortlægge retsstillingen for lejerens ægtefælle i lejeretlig henseende. Projektet har samfundsmæssig relevans, da ægtefællens retsstillling ikke tidligere har været undergivet særskilt lejeretlig fokus. Dette hænger blandt andet sammen med, at tvister vedrørende ægtefællens lejeretlige stilling sjældent opstår i traditionelle lejeretlige sammenhænge, men derimod i andre sammenhænge. Eksempelvis aktualiseres ægtefællens rettigheder typisk først i tilfælde af lejerens død, skilsmisse, seperation eller ægteskabets omstødelse - og da oftest som en tvist, der normalvis behandles indenfor familieretten. Projektet er igangsat som en konsekvens af, at ægtefællens retsstilling er ufuldstændigt undersøgt, og at de forskningsmæssige bidrag, der er i henholdsvis den familieretlige og den lejeretlige litteratur, indeholder modstridende bud på retsstillingen.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2013 → …