Ægtefællers hverdagsoplevelser i livet med demens – en undersøgelse af ægtefællers oplevelser af ændringer i og håndtering af hverdagslivet

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date31/08/201601/09/2017

Keywords

  • Informal caregivers
  • dementia
  • everyday life

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.