Æstetik i markedskommunikation: Delprojekt 1: Underprojekt 3: Komposition og betydningsdannelse

Project Details

Description

En æstetisk undersøgelse af kompositionsmæssige forhold ved den trykte reklame. Vægten lægges på analyse af annoncers betydningsfelter med henblik på at beskrive samspillet mellem de visuelle og sproglige tegnsystemer i kompositionen. Det er hensigten, at undersøgelsen munder ud i en kategorisering af forskellige kompositionstyper.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/200430/06/2008