Økonomisk bæredygtig jomfruhummerfiskeri i Skagerrak og Kattegat

Project Details

Description

Prosjektet skal:

- Lag en basis for en langisktig forvaltningsplan for hummer aksjer i KASK-området.

- Bygge broer mellom nasjonale forskningsinstitutter, fiskeindustri og nasjonale myndigheter for å sikre samarbeid om forvaltning av felles ressurser i KASK-området.

- Øke bruken av erfaring fra kommersielle fiskerier for å utvikle nye selektive fiskeredskap.

Å optimalisere bruken av naturressurser i Kattegat og Skagerrak spiller en sentral rolle i å fremme bærekraftig økonomisk vekst gjennom KASK-regionen. Hummer (Nephrops norvegiucus) er en av de økonomisk viktige artene for kommersielle fiskerier i Kattegat / Skagerrak-området og den årlige fangsten i 2011 beløp seg til 350 millioner DKK. Størstedelen av hummerfangsten bearbeides og selges lokalt og den sosio-økonomiske verdien er mye høyere enn verdien av fangsten.
AcronymØBJ-fisk
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201231/12/2014

Keywords

  • KASK
  • hummer
  • nephrops
  • forvaltningsplan
  • bæredygtig
  • økonomisk
  • vækst