Økonomistyring på de specialiserede socialområder: Modstridende mål og omskiftelige betingelser

  Project Details

  Description

  Omkostningsbevidsthed er et uklart begreb, men indebærer typisk et implicit fokus på omkostningsreduktion, budgetoverholdelse samt øget anvendelse af omkostningsinformation. Det fremhæves ofte i litteraturen om offentlig ledelse, at fagprofessionelle kan reagere med modstand, når omfanget af økonomisk styring forøges, og når nye økonomistyringsteknikker introduceres. Der er imidlertid også mange studier, der viser, hvordan professionelt arbejde kan forenes med økonomisk styring, og at ændringer i økonomistyringen både kan skabe omkostningsbevidsthed og ændre fagprofessionelles beslutningsprocesser. Som leder skal man kunne agere i spændingsfeltet mellem de mange interesser og modsatrettede hensyn.

   

  Mange kommuner har sat fokus på at øge omkostningsbevidstheden. Men hvad skal der til for at få en sådan ”bevidsthed”, hvorfor får man bedre faglige resultater og lavere omkostninger, når man er omkostningsbevidst, og hvilken forskel gør ledelse i denne proces? Det er nogle af de spørgsmål, vi adresserer i dette projekt. Herudover vil vi fokusere på, hvordan omkostningsbevidsthed påvirker det socialfaglige arbejde, samt hvordan der faktisk kan ske en forbedring af professionaliseringen, når omkostningsbevidstheden styrkes i det yderste led.

   

  Projektets forskningsmæssige resultater vil blive udgivet i danske og internationale tidsskrifter i 2019-2021. Se eksempelvis disse artikler:

   

  Bukh, Per Nikolaj;  Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2021. Making sense of cost-consciousness in social work.  Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 18, No. 1, pp. 102-126.


  Bukh, Per Nikolaj & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Empowering middle managers in social services using management control systems. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 32(2):267-289


  Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Omkostningsbevidsthed i social arbejde: Fra spændingsfelt til professionalisme. Tidsskrift for Professionsstudier, nr. 31/september, pp. 94-105


  Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Styrk fagligheden, når omkostningsbevidsthed er et grundvilkår. Social Udvikling, nr 4-2020, pp. 10-16.


  Bukh, Per Nikolaj & Anne Kirstine Svaholt. 2019. Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 34, no. 3, pp. 229-266.

  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201931/12/2020

  Keywords

  • Social services
  • Welfare
  • Inequality
  • Sensemaking
  • Levers of Control
  • Management accounting
  • Social Investments
  • Accounting information
  • Budgeting

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.