2020.1679-DG ENV-Species Protection Rules-Nature Directives

Project Details

Description

The project focuses on species protection rules under the Habitats and Birds Directives and how effectively they are integrated into sector policies (agriculture and forestry)

Layman's description

Projekt fokuserer på implementering af EU Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv - beskyttede dyr, planter og fugle. Det danske bidrag er fokuseret på landbrugserhvervets kendskab til og overholdelse af de danske regler, der implementerer EU lovigningen

Key findings

Access to data and data utilisation , transposing rules in Danish legislation, level of information, communication of legislation and farmers obligations
Short titleSpecies Protection Rules
StatusActive
Effective start/end date01/02/202120/12/2021

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 15 - Life on Land