Project Details

Description

Antallet af mennesker, der mister livet i en højresvingsulykke i Danmark, er ikke faldet i løbet af de seneste ti år, selv om lastbiler har fået fire obligatoriske spejle. Nogle lastbiler har også video, der både viser, hvad der sker på højre side og foran lastbilen. Der findes også forskellige former for radarsensorer, der registrerer cyklister og advarer chaufføren via fx en blinkende rød lampe. Men alligevel overses cyklisterne stadig jævnligt, og det går galt. Problemet er nemlig, at allerede de obligatoriske fire spejle overbelaster chaufførens synssans - den visuelle sans – og så hjælper det ikke at sætte nok så meget udstyr på lastbiler der forudsætter, at chaufføren skal bearbejde og reagere på endnu et visuelt input. Derfor vil forskere på Aalborg Universitet nu gå nye veje og i stedet bruge chaufførens høresans. Det vil de gøre at give chaufføren et auditivt input ved hjælp af avanceret 3D-lydsignalering i lastbiler og ad denne vej forsøge at nedbringe antallet af de alvorlige ulykker. Forskerne vil forsøge at bibringe chaufføren en naturtro, hørbar oplevelse af cyklens passage op langs lastbilens side, så cyklistens tilstedeværelse fornemmes intuitivt. Planen er at udvælge signaltyper i laboratorieregi og derefter afprøve signaleringen i lastbiler. Hvis den avancerede lydgivning har et entydigt potentiale, vil næste skridt være en decideret produktudvikling og udbredelse. Projektet støttes af TrygFonden og gennemføres i et samarbejde mellem forskere ved Aalborg Universitet og firmaet AM3D A/S.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201401/09/2017