3D modelling of cerebral vasculature

Project Details

Description

På baggrund af tidligere arbejder i Virtual Brain projektet omkring etableringen af et skelet repræsenterende en centerlinie for hjernens større blodkar er der opbygget 3D modeller af hjernens blodkar, herunder bifurkationer og aneurismer. 3D modellerne opbygges ud fra centerliniebeskrivelsen vha. generelle segmenteringsteknikker kaldet aktive konturer. Disse metoders karakteristika sikrer, at modellerne opbygges dels ud fra den billedinformation, der kan ekstraheres fra MR- eller CT-billeder, dels ud fra generel viden om blodkars form og struktur. Især for blodkarsegmenter og bifurkationer er der opnået særdeles tilfredsstillende resultater, som giver præcise og realistisk udseende 3D modeller af hjernens større blodkar. Til validering af disse teknikker er der blevet udviklet en simulator som kan generere data med angiografiske karakteristika. Foreløbige tests har vist at resultater baseret på simulerede data kan generaliseres til rigtige data. V-CHI projekt. (Lasse Riis Østergaard, Morten Volden, Jens Jørgen Flaaris, Jens Haase)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/199931/12/2009