Project Details

Description

I forbindelse med ?Musikkens hus? i Aalborg er der afprøvet nye metoder i forbindelse med arki-tektkonkurrencen og dommerkomitéens arbejde vedr. beslutningstagning. Således er der for første gang bevidst inddraget ny 3d teknologi i forbindelse med præsentation af de indsendte projektforslag til Musikkens hus. Der blev udarbejdet specielle krav til de indbudte arkitektfirmaer i forbindelse med konkurrencematerialet, og præsentationer i Panorama indgik i dommerkomitéens regulære procedure for udvælgelse af vinderprojektet. Projektet havde bl.a. til formål at afprøve nye for-mer for projektpræsentationer, men også at kunne pege på problemområder ved denne form for vi-suel beslutningsstøtte og give retningslinier for fremtidige forløb for arkitektkonkurrencer. Projektet bliver finansieret af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (2002 ? 2003) og er udarbejdet sammen med Michael Olrik fra SFoU og VR Media Lab, Aalborg Universitet (Erik Kjems)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013