Project Details

Description

I Danmark bruger vi ressourcer, som havde vi godt 4 planeter. Det vil sige, at vi allerede d. 28. marts i år havde opbrugt vores del af jordens ressourcer for 2022, hvilket understreger vigtigheden i at sænke vores forbrug. Bygge- og anlægssektoren alene står for omkring 38% af de samlede globale drivhusgasudledninger, og der ligger derfor et stort potentiale i at sænke drivhusgasudledningerne fra byggeri. Den danske byggebranche har gennem årtier opbygget en solid praksis, som nu står overfor en større udfordring i at gentænke måden hvorpå der bygges. Cirkulære og nye materialer og tiltag er begyndt at spire frem i branchen, og det er disse tiltag, der skal vise vej og inspirere branchens aktører.

Som del af Realdania og VILLUM FONDENs initiativ 4 til 1 planet indsamler og analyserer BUILD ”best practice” cases indenfor boligbyggeri fra branchen. Disse ”best practice” cases er bygningscases med lav klimapåvirkning, som har implementeret materialer eller andre tiltag, der har en positiv indvirkning på bygningens klimapåvirkning. Analyser af disse cases skal kortlægge hvor branchen står i dag samt mulighederne for at nedbringe drivhusgasudledningerne til et niveau, der ligger indenfor den planetære grænse for klimapåvirkning.

For at imødekomme denne målsætning om at nedbringe drivhusgasudledningen fra byggeri, er der i branchen behov for intuitive og let tilgængelige LCA-værktøjer, som kan bruges allerede i den tidlige designfase eller til screenings, for at give et indblik i bygningens niveau af klima- og miljøpåvirkninger. Funderet på et solidt datagrundlag og en løbende opdatering af data udvikler BUILD i dette initiativ derfor også en web-baseret LCA-beregner til brug i byggeriets tidlige faser eller til brug som et screeningsværktøj. Værktøjet skal være brugbart for ”begyndere” såvel som garvede indenfor LCA og skal være intuitivt og brugervenligt. Derfor skal der lægges ressourcer i designet af en imødekommende brugerflade. Værktøjet skal desuden kunne sammenkobles med LCAbyg således det bliver muligt at detaljere sin LCA, så den bliver klar til dokumentation.

Endeligt videreformidler BUILD den oparbejdede viden omkring bygningscasenes klimapåvirkning samt mulige forbedringspotentialer på 4 til 1 planets kommende hjemmeside samt i en rapport. Dette formidles i et sprog og format der er let tilgængeligt for branchen således det lettere overføres til praksis.

Projektet er støttet af Foreningen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet (Realdania og Villum Fonden).
StatusActive
Effective start/end date22/04/202231/12/2024