5 kW bølgekraft bøjer til erstatning af dieselgenerator drift i kystområder i verden

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle, teste og produktionsmodne konkurrencedygtige og driftpålidelige bølgekraftbøjer til erstatning af dieselgeneratordrift i kystområder. Bøjen skal testes både på land, i forsøgsanlæg og til havs.

I dag anvendes ofte dieselgeneratorer som elforsyningskilde i isolerede kystområder og i lande med mange øer, hvor der ikke er cen-trale elforsyningssystemer. Dette er en meget dyr form for el og forventes at blive dyrere i fremtiden. Mellem ½ til 1 milliard mennesker er afhængig af dieselgeneratordrift i verden. Derfor er der et betydeligt potentiale for at udvikle alternative løsninger som fx bølgeenergiløsninger.

Hvad er resultatet af projektet?
Bølgekraftbøjen adskiller sig fra andre bølgekraftløsninger ved at have en simpel opbygning med 3 hovedkomponenter; generator, gear og letvægtsbøje. Det gør bøjen billig at fremstille. Den lille bøje opfattes derfor af flere i branchen som en ”game chancer” set i forhold til de større og mere komplekse anlæg, der endnu ikke er konkurrencedygtige set i forhold til andre energiformer.

5 kW bøjen skal produktionsmodnes og testes først på land og dernæst til havs ved Nissum Bredning og ud for Hanstholm. Te-stene har til formål at identificere svagheder og forbedringspotentialer og at teste for slid over længere tids drift.

Den endelige løsning vil være et samlet ”plug and play” energisystem inkl. tilslutning på land samt installation og service, der foretages af lokale forhandlere i de enkelte lande. Flere 5 kW bøjerne kan sammensættes i grupper for at opnå den ønskede kapacitet.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201330/06/2015