A Future of Staying? A Qualitative Longitudinal Study of the Everyday Life of Marginalised Youth Living in Rural Areas in Denmark

Project Details

Description

Mange unge flytter fra landet mod byerne, men der er også unge, som vælger at blive boende i landområder og yderkommunerne. Vi ved ikke meget om disse unge, og hvorvidt det er frivilligt eller ufrivilligt, at de bliver i lokalområdet. I forskningsprojektet 'A Future of Staying' sætter VIVE og Center for Ungdomsforskning derfor fokus på unge, som befinder sig på kanten af det ordinære uddannelsessystem, og som bliver boende i deres lokalområder i Danmark, hvor fremtidsmulighederne bliver færre og færre på grund af øget globalisering og centralisering af uddannelsesinstitutionerne.

Det er en problemstilling, som er højaktuel, men som vi mangler både national og international viden om, da forskningen i højere grad har fokuseret på unge, der flytter væk og søger mod byerne. Vi ved altså en del om de unge, som formår – omend med visse udfordringer – at hægte sig på globaliseringen og indfri kravet om højere uddannelse. Men vi har kun begrænset viden om de unge, der bliver i lokalområdet frem for at søge mod livet og uddannelsesmulighederne i storbyerne.

A Future of Staying undersøger unges livsvilkår i yderområderne i Sønderjylland og Nordvestsjælland. Målgruppen for projektet er unge tilknyttet Den forberedende grunduddannelse, FGU, der er en forholdsvis nyetableret uddannelse til unge under 25 år, som endnu ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller i job. Undersøgelsen vil blandt andet afdække, hvordan sted og lokalitet på forskellig vis har betydning for, at disse unge frivilligt eller ufrivilligt bliver boende, samt sætte fokus på deres fremtidsforestillinger og muligheder for social mobilitet.

Vi undersøger livet for unge i yderkommunerne gennem kvalitative livsforløbsstudier med 40 unge i alderen 17-22 år. Til dette gør vi brug af kvalitative metoder, der er særligt egnet til at belyse de unges perspektiver på tilhørsforhold og mobilitet, idet de unge bliver medskaber af data, når de indsender billeder og klip fra deres hverdagsliv. Samtidig betyder det, at vi følger de unge gennem et år, at vi får indblik i, hvilke overvejelser de gør sig i forbindelse med at skulle vælge uddannelse og flytte hjemmefra, samt hvilke udfordringer de støder på både i forhold til at blive boende eller at rejse væk fra lokalområdet.

Forskningsresultater vil blive præsenteret på workshops, hvor unge og lokale aktører fra eksempelvis FGU, den kommunale ungeindsats og de lokale fritidstilbud deltager. Formålet med disse workshops er at bringe forskningsresultaterne i spil med de unges stemmer og få input fra fagprofessionelle og andre centrale lokale aktører i forhold til de udfordringer, unge, som vokser op på landet, står overfor.
Short titleEn fremtid på landet?
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202030/06/2023

Collaborative partners

  • VIVE – The Danish Center for Social Science Research