Project Details

Description

Et videounivers hvor du som gymnasielærer kan få inspiration til undervisningen og se korte videoforelæsninger med forskere fra AAU. Forelæsningerne har relevans for et eller flere gymnasiefag og til hver forelæsning, er der tilknyttet opgavesæt, som eleverne kan arbejde videre med. På AAU Play kan du streame undervisningsmateriale, når det passer dig.
Short titleAAU Play
StatusActive
Effective start/end date01/10/2020 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.