Active music therapy, Acquired brain injury, and Interpersonal communication competences Randomized cross-over study on active music therapy and neurological rehabilitation

Description

Beskrivelse:
Et musikterapiforskningsprojekt med fokus på interpersonelle kommunikationskompetencer hos voksne med erhvervet hjerneskade. Forskningen undersøger hvilken effekt 20 musikterapisessioner kan have på interpersonel kommunikationskompetencer henholdsvis musik og daglige liv. Dette måles med ICCS (Rubin og Martin 1994), og et nyligt udviklet musikterapi vurderingsværktøj.

Forskning spørgsmål;

Hvilken effekt har musikterapi har på interpersonel kommunikationskompetencer hos mennesker med erhvervet hjerneskade?
Hvad er effekten af 20 musikterapi sessioner på interpersonelle kommunikationskompetencer i musikalsk improvisation?
Hvad er effekten af 20 musikterapi sessioner på interpersonelle kommunikationskompetencer i dagliglivet?
Er der en sammenhæng mellem interpersonelle kommunikationskompetencer inden for musik og dagligliv?

Begrundelsen for at bruge musik i neurologisk rehabilitering er, at musikalsk interaktion er afhængig af at mange forskellige områder af hjernen arbejder sammen. Når musikterapeut og personer med erhvervet hjerneskade spiller musik sammen, sker der for de fleste mennesker en samtidig aktivering af de følelsesmæssige-, motoriske-, kognitive-og kommunikative netværk i hjernen.
Musikterapi i neurologisk rehabilitering adresserer oftest funktionelle behov såsom; stemmetræning, fysisk træning på instrumenter, sangskrivning, følelsesmæssige lindring, afslapning og hukommelse (Baker og Tamplin, 2006). Når klienten og musikterapeut spille sammen, vil de løbende justerer deres sammenspilsadfærd. Mens de spiller sammen benytter de sig af interpersonelle kommunikationskompetencer som empati, selv-afsløring, social afslapning, udtryksfuldhed, osv. Det er dette projekts hypotese, at en sekundær gevinst i at gøre musikterapi i neurologisk rehabilitering er forbedrede interpersonelle kompetencer. Denne afhængige variabel bliver målt med interpersonal communication competence scale (ICCS)(Rubin og Martin, 1994). Klient, personale og pårørende vurderer alle klientens interpersonelle kommunikationskompetencer ved hjælp af ICCS før og efter 20/40 musikterapi sessioner. For at kunne måle interpersonelle kompetencer i musikalsk improvisation er ICCS blevet omarbejdet til en musik interaktion version (Hald 2010). I en af de første og i sidste musikterapisession gennemføre klienten fire interpersonelle musikalske øvelser; dialog, følg mig, så hold fokus, og fri improvisation. Disse øvelser er designet til at afsløre oplysninger om interpersonelle kompetencer i musikalsk improvisation. Blindede raters vil vurdere videoklip af øvelserne fra før og efter 20 musik-sessioner.
StatusFinished
Effective start/end date30/08/200822/11/2011

Funding

  • FKK