Adsorption og reaktioner på metaloverflader / Adsorption and Reactions on Metal Surfaces

 • Onsgaard, Jens, (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Interessen for lav-molekylære luftarters, fx brints, kuliltes og kuldioxids adsorption på kobberoverflader skyldes dette metals anvendelse i vigtige katalytiske processer. Projektet fokuserer på at øge udbyttet af processerne ved at tilsætte små mængder af et alkalimetal, der virker som katalysator. Herved ændres kobberoverfladens elektroniske egenskaber i en gunstig retning med henblik på binding af ovennævnte luftarter. Det viser sig, at det er muligt at kontrollere processernes forløb ved et optimalt samspil mellem mængden af alkalimetallet, kobberoverfladens ruhed og temperaturen. Det er således muligt at producere forbindelsen format ved en syntese af brint og kuldioxid på kobberoverflader. Det er endvidere påvist, at kulilte kan dissociere på de modificerede kobberoverflader. Projektet er støttet af SNF. (Jens Onsgaard; Lone Bech, SDU; Jan P. Godowski, Wroclaw University)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …