AMICA - Assembling Data and Knowledge at the Point of Care to Improve Medical Decision-making and Prevent Errors

Project Details

Description

Et større antal patienter bliver dagligt skadet grundet forkerte beslutninger eller andre medicinske fejl. Informationer og viden om patienten er nødvendigt for at klinikeren kan træffe de korrekte beslutninger og forebygge medicinske fejl. Mange gange er denne information og viden lagret elektronisk, men er ikke umiddelbart tilgængelig for beslutningstageren (klinikeren). AMICA søger at løse disse problemer ved at udvikle et system, som kan opsamle al tilgængelig elektronisk information om patienten og præsentere disse informationer på en overskuelig måde over for klinikeren. Ydermere er systemet udstyret med adskillige beslutningsstøttesystemer (hovedsageligt baseret på kausale probabilistiske netværk), som kan rådgive klinikeren om diagnose og behandling. Disse beslutningsstøttesystemer omfatter følgende områder: Diagnose af  infektionssygdomme og rådgivning om antibiotisk terapi (TREAT); Insulindosering for type I/II diabetikere (DIAS); Evaluering af HAART behandlingers toksicitet og interaktioner for AIDS/HIV inficerede patienter; Testplanlægning og diagnosticering af venetrombose og lungeembolier; samt Diagnosticering og terapiplanlægning for patienter med hjerte-/karsygdom eller aterosclerose. Systemet skal også kobles sammen med en medicinsk litteraturdatabase, således at klinikeren automatisk kan tilgå relevant litteratur eller guidelines. Systemet skal afprøves på fire europæiske hospitaler i 2006.AMICA er finansieret af Information Society Technology (IST) under EUs 6. Rammeprogram.(Steen Andreassen, Alina Zalounina, Anders Dencker Nielsen, Ulrike Pielmeier; Leonard Leibovici, Mical Paul, Abigail Fraser (Rabin Medical Center, Israel); Evelina Tacconelli, Roberto Cauda (UCSC, Italien); Franz  Daschner, Uwe Frank (University of Freiburg, Tyskland); John Gade, Karsten Falborg (Judex A/S); Davidi Bachrach (dbMotion, Israel); Andriana Prentza (National Technical University of Athens, Grækenland); Mark Starr (Update Software, England)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200431/12/2005