Project Details

Description

IMPAKT ved Institut for Økonomi & Ledelse på Aalborg Universitet gennemfører en analyse af virksomheders vurdering af betydningen af samt tilfredshed med rammebetingelser for udvik-ling og vækst i Aalborg Kommune. Analysen tager afsæt i den tilsvarende analyse, der blev gen-nemført i 2016.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201831/03/2019