Project Details

Description

Der er tre forbundne formål med projektet. For det første vil projektet identificere og analysere forskelle og ligheder mellem i de eksisterende landsbyklynger når det gælder lokal befolkningens socioøkonomiske profil, lokalt foreningsliv, deltagelse samt lokale vaner og præferencer. For det andet handler det om at udnytte historiske data til forudsige såkaldte ”tipping points” og dermed bidrage til en vurdering af potentialer for landsbyer overlevelse. For det tredje vil projektet på baggrund af såvel registerdata, surveydata og kvalitative etnografiske undersøgelser bidrage til den konceptuelle udvikling af en territoriel typologi, der er mere retvisende for de sociale kapaciteter, der faktisk er bundet til specifikke landsbyer og landsbyklynger. Sociale kapaciteter skal ses som sammensat af såvel indbyggernes socioøkonomiske baggrund, omfanget af det lokale foreningsliv samt lokale mønstre for deltagelse og traditioner for lokalt socialt liv.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202101/09/2025