Analyse af produktudviklingsaktivitet i Danmark

Project Details

Description

Danske virksomheder har i stigende grad brug for at investere i ny viden, nye teknologier og eventuelt deltage i forskningsaktiviteter for at klare sig under skærpede konkurrencevilkår. Det er derfor vigtigt, at skabe et videngrundlag til vurdering af de forsknings- og innovationspolitiske udfordringer i at udnytte potentialet for øgede investeringer i forsknings, ny viden og teknologi. IKE vil efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling foretage analyser af produktudviklingsaktivitet i dansk fremstillilngsindusri og samarbejdet herom. herunder belyses virksomhedernes investeringer i ny viden og teknologier samt foskningsbaseret viden.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200430/06/2004