Project Details

Description

Ansøgning om nyt analyseudstyr (Intuvo 9000 GC/MS/MS) til detektion af pesticider, hormonforstyrrende stoffer og medicinrester i vandige prøver, så vi kan udvikle nye renseteknologier til at sikre fremtidens vandmiljø og drikkevand, samt bidrage til danske virksomheders konkurrenceevne indenfor vandteknologi.
StatusNot started

Funding

  • Det Obelske Familiefond: DKK625,000.00