Project Details

Description

Ramme for undersøgelser af menneskers forhold til (andre) dyr og terapeutiske potentialer i dette.
Dele af projektet videreføres i Center for menneske-dyr psykologi.
AcronymAZ
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201331/12/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.