Anvendelse af sekantmetoder til sensitivitetsanalyse / Using Secant Methods for Sensitivity Analysis

 • Møller, Henrik, (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Ved sensitivitetsanalyse af problemer, hvor der til selve simuleringen ikke er anvendt en eksakt jakobiant, er det nødvendigt at iterere på de beregnede designsensitiviteter. Det kan vises, at visse familier af sekantmetoder også konvergerer for lineære problemer. Fordelen ved at anvende sekantmetoderne til sensitivitetsanalysen er, at konvergensraten typisk er bedre for sekantmetoder, frem for mere simple iterative metoder, idet der opnås superlineær konvergens i stedet for lineær konvergens. Desuden kan robustheden af sekantmetoderne være bedre end for de mere simple metoder. Der er implementeret to forskellige sekantmetoder til sensitivitetsanalyse; en hvor der tages hensyn til mulig symmetri af koefficientmatrixen, og en hvor koefficientmatrixen er generel usymmetrisk. Numeriske resultater ved anvendelse af sekantmetoderne viser som ventet en større effektivitet end hvad der opnås med de simplere metoder. (Henrik Møller)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …