Anvendelse af strukturelle kriterier i design- og stylingsarbejde

Project Details

Description

I arbejdet med industrielt design, arkitektur og styling findes ingen tradition for kvantificérbare kriterier for formsproget. Som en indgangsvinkel til den generelle diskussion tænkes den velkendte strukturoptimering overført til direkte anvendelse i design- og stylingsprocesser. Hermed opnås netop den ønskede kvantificering af visuel "herlighedsværdi". Under arbejdet i Dansk Center for Integreret Design er dette koncept blevet diskuteret og udviklet i samarbejde med arkitekter og designere. Som et case-study blev et konkurrenceforslag til elmaster til en 400 kV elforbindelse udarbejdet. Arbejdet inden for denne kategori er støttet af Dansk Center for Integreret Design. (Jørgen Kepler, John Rasmussen; Claus Leth Bak; Tegnestuen Kollision, Århus)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …