Project Details

Description

Undersøgelse af anvendelighed af Helping Alliance Questionnaire II (HAq-II) på modtagere af musikterapi

Key findings

HAq-II har høj validitet i følge denne undersøgelses fund.
StatusFinished
Effective start/end date28/10/201311/09/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.