Arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikkens effekt på lediges arbejdsmarkedstilknytning

Project Details

Description

Projektet er finansieret via SVP (Det strategiske velfærdsforskningsprogram) og blev igangsat primo 2005. Igennem projektet placeres et særligt fokus på følgende:- Beskrivelse afmarginale grupper på arbejdsmarkedet

- Analyse af betydning af økonomiske incitamenter

- Analyse af betydning af netværk

- Analyse af organisation og styring af jobcentre

- Analyse af førtidspensionisters arbejdsmarkedstilknytningProjektet er baseret på et stort spørgeskemat og registermateriale, der giver unikke muligheder for beskrive og analysere marginale grupper på arbejdsmarkedet. Den (foreløbige) tekniske dokumentation for spørgeskemaundersøgelserne kan downloades (se nedenstående links).

AcronymSVP
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.