Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark

  • Nielsen, Kent (Project Manager)
  • Törner, Marianne (Project Manager)
  • Hansen, Claus D. (Project Participant)
  • Grytnes, Regine (Project Participant)
  • Dyreborg, Johnny (Project Participant)
  • Kines, Pete (Project Participant)
  • Pousette, Anders (Project Participant)

Project Details

Description

Det overordnede formål med dette projekt er, at identificere faktorer på hhv makro-, meso- og mikroniveau der kan forklare, at Sverige (S) har en markant lavere arbejdsulykkeincidens end Danmark (DK), for derigennem at kunne pege på virkemidler og strategier, der kan overføres til DK.

De specifikke formål med projektet er, at:
• Undersøge om makrofaktorer som nationalkultur, arbejdsmiljølovgivning/-tiltag, forsikringssystemer samt erhvervs- og branchestruktur kan forklare forskellen i ulykkeincidens mellem DK og S
• Undersøge om mesofaktorer som uddannelse, ledelsesengagement og sikkerhedsklima, samt mikrofaktorer som adfærd og holdninger, kan forklare forskellen i ulykkeincidens mellem den danske og svenske bygge- og anlægsbranche
• Vurdere hvorvidt og hvordan de betydende faktorer kan overføres til DK
AcronymDK/S-SVEDAN
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201331/03/2016

Collaborative partners

  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning (Project partner)
  • Department of Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska University Hospital and Academy, Gothenburg (Project partner)
  • National Research Centre for the Working Environment (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.