Labour market mobility in the Nordic welfare states

Project Details

Description

Projektet skall studera mobiliteten på arbetsmarknaden i fyra nordiska länder: Danmark, Finland Norge och Sverige. Fyra mobilitetsformer ligger speciellt i fokus: rörlighet till och från arbetskraften, mellan arbete och arbetslöshet, mellan arbetsgivare (extern rörlighet) och mellan arbetsuppgifter, positioner eller yrke hos samma arbetsgivare (intern rörlighet). Syftet är att studera vilka mobilitetsmönster som kännetecknar länderna samt att förklara dessa mönster utifrån arbetsmarknadens struktur, arbetskraftens sammansättning och institutionella förhållanden i de olika länderna. Den sistnämnda faktorn är av särskild betydelse. Alla länderna brukar betraktas som exempel av den "Nordiska välfärdsstatsregimen". Samtidigt finns tydliga interna skillnader och framförallt Danmarks arbetsmarknad har beskrivits i termer av "flexicurity". Här kombineras ett lågt anställningsskydd med generösa arbetslöshetsförsäkringar och en satsning på aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Övriga nordiska länder både liknar och avviker från flexicurity-modellen. En förväntad effekt av den danska arbetsmarknadsmodellen är en hög rörlighet. Dock visar forskning inte entydiga resultat i den riktningen. Här vill vi gå vidare genom att studera flera olika mobilitetsformer för att ta reda på hur det föreligger. De data som skall användas är arbetskraftsundersökningarna (LFS) i de olika länderna. Denna forskning bör vara av strategisk betydelse för de nordiska länderna genom att studera effekterna av olika institutionella förhållanden för rörligheten och flexibiliteten på arbetsmarknaden.

StatusFinished
Effective start/end date01/07/200730/06/2009

Funding

  • <ingen navn>