Arealforvaltning og implementering / Land-Use Management and Implementation

Project Details

Description

Det er projektets formål at udvikle en samlet forståelse af forholdet mellem planlægning og enkeltsagsbehandling på arealforvaltningsområdet. Hovedvægten ligger her på en analyse af de processer og virkemidler af politisk, økonomisk, og især retlig karakter, som kommer til udtryk i implementeringsprocessen. Det er endvidere projektets formål at undersøge grænsefladen mellem det fysiske plansystem og private projektønsker med henblik på at klarlægge betingelser og muligheder for, at de private investeringer bidrager til implementeringen af planlægningens intentioner. (Christian Aunsborg, Stig Enemark, Michael Tophøj Sørensen)
StatusFinished
Effective start/end date01/02/199501/07/2008