Healing Architecture

Project Details

Description

 

Baggrund:

I de kommende års kraftigt nybyggeri af hospitaler i Danmark, vil der være en stigende efterspørgsel for videnskabeligt baseret viden, der befordrer optimale rammer for patienternes og personalets velfærd.

Målet for fremtidens hospital må være at forme det fysiske rum der giver mulighed for optimal behandling og behandlingsresultater gennem en syntese af funktionelle krav, indretning og sanselige indtryk. Af afgørende betydning for et succesfyldt behandlingsforløb er patientens stressniveau, helt konkret indholdet af stresshormoner i blodet, idet dette niveau har stor betydning for forløbet af helningsprocesser og immunforsvar. Man har en stor og meget omfattende lægefaglig viden om fysiologisk betinget stress, der i høj grad har bidraget til at effektiviserer behandlingsforløb og nedbringe indlæggelsestider. Der imod har man stort set ingen viden om hvordan det psykologisk betingede stressniveau, der frigiver de samme stresshormoner, kan nedbringes i forbindelse med et behandlingsforløb. Forsøg tyder på, at de fysiske omgivelser spiller en væsentlig rolle, men der er aldrig før blevet foretaget en systematisk videnskabelig undersøgelse eller dokumentation heraf.

Derfor er der etableret et forskningsprojekt på Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet som med udgangspunkt i det aktuelle arkitektoniske problemstilling, vil samle eksisterende forskning på sunde fysiske rammer i hospitaler, giver ny forståelse og ny kompetencer, samt udvikler metoder til bred anvendelse i forbindelse med de omfattende investeringer sektoren står over for.

Forskningsprojektet er unikt og nyt, idet der ikke før i Danmark er lavet en omfattende samling af best-practice der dækker arkitekturens påvirke af patienternes, pårørendes og ansattes oplevelse i hospitaler. Med udsæt i en analyse af eksisterende viden og cases, vil projektet systematisk producere kompetencer og forskningsbaseret viden, der kan anvendes for at sikre livskvaliteten for almenvellet i hospitaler.

 

Projektindhold og -aktiviteter:

Forskningsprojektet har en tidsramme på 48 måneder, med opstart i april 2008. Projektet opdeles i 2 faser.

Fase 1: På grundlag af en best-practice undersøgelse, udarbejdes et analyse- og inspirationsredskab til udvikling af de fysiske rammers intention, funktion og udtryk for nye hospitaler.  Projektets konkrete indhold er at samle op på de erfaringer, der er gjort indenfor projektets fokus områder. Der produceres et inspirationskatalog der dækker faglige initiativer hvori arkitektur og design støtter patienternes, pårørendes og ansattes oplevelse i det rumlige miljø. Målet er at udarbejde et program, der kan bruges af rådgivere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale projekters styregrupper i landet, til inspiration, opslagsbog og tjekliste over arkitektoniske virkemidler ved planlægningen af nye hospitaler. Der ansættes to post-doc stillinger for udførelsen af fase 1 med tilknytning af 2 senior forskere fra Aalborg Universitet og SBI.

Fase 2: Med udsæt i programmet fra fase 1, vil projektet videre undersøge de fysiske og rumlige betingelserne for arkitektur og designs påvirkning af patienternes behandlingsresultater, pårørendes og besøgendes forventninger, samt medarbejdernes arbejdsmiljø. Gennem forskning af case studier i det fysiske miljø i hospitaler, vil projektet have fokus på faktorer i de rumlige omgivelser som arkitektur, design, kunst, dagslys, kunstigt lys, farve, akustik og materialer, der understøtter livskvaliteten for almenvellet i hospitaler. Til dette formål oprettes en Ph.d. stilling.

StatusFinished
Effective start/end date02/06/200830/05/2012

Funding

  • Realdania

Keywords

  • hospitals
  • architectural research