Project Details

Description

Center for Mobilitet og Urbane Studier (C-MUS) ved Aalborg Universitet og Aalborg Kommune deltager sammen med bl.a. Bergen, Bremen, Groningen, Göteborg og Robert Gordon University i et EU-Interreg projekt med fokus på erfaringer med automatisk transport. ART.Forum projektet er støttet med over 30 mio. kr. af Interreg.

www.art-forum.eu/partners/aalborg-universitet/
Short titleArt.Forum
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201901/10/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.