At blive spiller – et prospektivt, longitudinelt og kvalitativt studie af spillerkarrierer blandt børn og unge

Description

Projektet er anlagt som et panelstudie og vil følge 50 børn og unge i alderen 12-20 år som interviewes tre gange over en periode på 20 måneder. Formålet med projektet er at bidrage med kvalitativ sociologisk viden om de forandringsprocesser og forløb, der karakteriserer børn og unges veje ind og ud af problematisk pengespilsadfærd. Projektet er nyskabende idet, der skabes kvalitativ viden om gråzoneområdet mellem rekreativ spiladfærd og mere problematiske og afvigende former. Et hovedsigte er således at forstå, hvordan børn og unge starter med spille pengespil, hvordan interessen fastholdes, udvikler sig til problematisk spiladfærd samt, ikke mindst, hvordan spilleproblemer reduceres eller helt overvindes. Projektet gennemføres i samarbejde med professor Gerda Reith, University of Glasgow samt de videnskabelige assistenter Maria Trabjerg og Karina Johannesen. Sponsor: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Bevilling: kr. 3.902.334.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201101/08/2014