At-line Monitoring of Bacteria

Project Details

Description

Bakterier er årsag for en lang række procestekniske problemer i mange industrielle sammenhænge. I projektet vil vi 1) opnå en forbedret forståelse af bakterierne og de problemer de forårsager, 2) udvikle metoder til at monitere de problemskabendebakterier, 3) afprøve nye strategier til at imødegå bakterieproblemerne.

Konkret arbejdes der med a) forsurende bakterier i off shore olieindustrien, b) geosminproducerende bakterier i akvakulturanlæg og c) sygdomsfremkaldendebakterier i renset spildevand. Teknisk arbejdes der med detektion af bakterier ved udvikling af a) PCR, b) CARD-FISH, c) Raman-baseret detektion, d) hardware og software til billedakvisition og behandling.

Mål for projektet

Forbedre forståelsen af mikrobiologiske processer i olieindustri, akvakultur og spildevand.Udvikle hurtigere og bedre metoder til overvågning af kritiske mikroorganismer/bakterier.Anvende viden om bakterier til afhjælpning og forebyggelse af procestekniske problemer.
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201030/11/2010

Funding

  • Innovationskonsortium