Project Details

Description

The quantified self, self-tracking, self-sensing, self-monitoring, human sensing, life-logging og body hacking er en række termer, der udgør en relativt tæt sammenhængende sværm af koncepter, som alle henfører til et nyt fænomen og en ny kulturel og teknologisk praksis og trend: at indsamle og registrere data om sig selv og forskellige aspekter af sit liv, ofte ved brug af digitale teknologier. I dette projekt bruges ’the Quantified Self’ og self-tracking som overbegreber for de mange koncepter og nye denne trend.
Indsamlingen af data følges i self-tracking-praksisser ofte af organisering, analyse, fortolkning og repræsentation af data, det sidste hyppigt i form af statistikker, grafer eller andre typer af data-visualiseringer, der kan skabe mening i data. Det kan bl.a. ske for at få større viden om sig selv og dermed mulighed for at forbedre ens fysiske, mentale eller følelsesmæssige performance og forbedre de daglige funktioner, men det kan også ske af mange andre grunde.

State-of-the-art
Der er i videnskabelig sammenhæng skrevet en del om The Quantified Self inden for de sidste ca. 10 år, og særligt inden for de seneste 3-4 år. The Quantified Self er her primært blevet behandlet i tilknytning til emner som healthcare, sundhed og sygdomsforebyggelse, medicinering (’personalized medicine’), læring/uddannelse, arbejdssammenhænge, personlig eller professionel produktivitet, ’user experience’, ’gamification’, ’big data’, wearable computing, Internet of Things, overvågning, personlige data m.v.
Enkelte har også beskæftiget sig med aktivitets-tracking-teknologier i et oplevelsesmæssigt, kulturelt og/eller meningsmæssigt perspektiv. Kuru (2016) undersøger fx løberes oplevelser med, hvad der her kaldes, ’sports tracking teknologier’ (STT), og beskæftiger sig dermed både med løbe-oplevelser, dvs. oplevelsen af en aktivitet, og user experience i forhold til tracking-teknologier, dvs. oplevelsen af et produkt, samt hvordan disse oplevelser ændrer sig over tid. Der findes imidlertid ikke mange behandlinger af The Quantified Self i et bredt kulturelt og subkulturelt perspektiv og/eller ud fra en antropologisk, endsige tekno-antropologisk vinkel.

Problemformulering
Projektet vil søge at afdække, hvad The Quantified Self og Self Tracking er som fænomen ved at beskrive, hvordan det kan forstås som koncept og som teknologisk og subkulturel trend i et tekno-antropologisk perspektiv, samt endelig – og primært – analysere hvordan brugere og interessenter omkring teknologien skaber mening af self tracking, hvilken betydninger de tilskriver aktiviteten, hvilken opfattet værdi fænomenet tildeles af forskellige relevante sociale grupper, og dermed hvad der er motivationen og drivkraften bag at et fænomen som The Quantified Self opstår og udbredes

Der er tilknytning til Invios underprojekt om 'Aktiv Turisme' under 'Sport og fritid' samt til MOL, Motions- og Oplevelsesløb.

Key findings

Publikation(er) om 'At skabe mening af the Quantified Self'
Feasibility studie af 'the Quantified Self' som teknologisk hardware og software industri (med tilknytning til Invio)
Short titleMaking meaning of QS
AcronymMMoQS
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2020