Project Details

Description

The purpose of the present proposal is to investigate audio only Virtual Reality for blind gamers.
We will: a) Investigate needs and interest for this particular group of gamers, including diversity in
motivation and usage to better understand options for game design, and which factors to comply
with to provide case-specific immersiveness, flow and game satisfaction, b) Develop and
implement at least one experimental audio only VR game environment, c) Implement personalized
audio simulating authentic acoustics in accordance with user movements and orientation in the
virtual environment, d) Test system performance, using mixed methods that probe both the
qualitative dimensions of the experience (immersion, flow, arousal, etc.) as well as quantitative
measures of success (task-performance measures, e.g., game achievements, sound localization
and intelligibility), e) Evaluate, using technology acceptances models to further unveil user specific
barriers and opportunities.

Layman's description

Virtual Reality (VR) er en medrivende oplevelse, hvor man kan glemme alt om tid og sted.
Teknologisk er oplevelsen i øjeblikket forbeholdt normaltseende, og vi har ikke et tilsvarende tilbud
til blinde og svagsynede. De systemer, der anvendes til VR har gode visuelle displays (VR-hjelme),
og normaltseende kan ofte få den fulde indlevelse alene med 3D visualiseringen af omgivelserne.
For blinde, er det helt afgørende, at den lyd, der afspilles, giver naturtro oplevelse af retning og
afstand til de objekter, der optræder i spillet. Det også er nødvendigt med korrekt simulering af de
akustiske omgivelser, som spillet foregår i, da blinde bruger deres hørelse til navigation i de
faktiske omgivelser. Det stiller andre krav til spil systemet og ændrer radikalt på forudsætningerne
for spil design. I dette projekt prøver vi at blive klogere på blinde gamere og deres spil interesser.
Vi vil også undersøge, hvor medrivende et ”Audio Only VR” spil kan blive, hvis vi special udvikler
lydteknikken, så den er skræddersyet til dem og deres ører. Vi vil også se, om vi kan udvikle et spil
koncept, der fungerer uden visuelle displays, men med almindelig håndholdte game controls og
den specialiserede lyd.
StatusActive
Effective start/end date01/07/202430/06/2028

Funding

  • Independent Research Fund Denmark: DKK6,190,989.00

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Keywords

  • Games
  • Audio
  • Blind people
  • VR
  • Evaluation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.