Avancerede computerbaserede metoder til produktudvikling

  Project Details

  Description

  Et netværk til at udbygge og fremme anvendelsen af Computer Aided Design (CAD), Finite Element Analyser (FEA) og Computational Fluid Dynamics (CFD) i produktudviklingsprocessen. Der sigtes mod at finde effektive metoder og procedurer for data udveksling mellem CAD og FEA/CFD systemer. Derudover er det målet at behandle forskellige modelleringsprincipper og designkriterier samt tolkning af resultater for derved at anskueliggøre fordelene ved anvendelse af disse værktøjer. Formidling og udveksling af erfaringer sker via en hjemmeside.

  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200528/03/2007

  Funding

  • forskerkontakten