Avancerede komposit- og sandwichkonstruktioner til militære overfladefartøjer: analyse, design og optimering af sandwichskaller / Research in Advanced Composite Sandwich Constructions for Naval Surface Vessels: Analysis, Design and Optimization of Sandwich

 • Thomsen, Ole Thybo (Project Participant)
 • Bozhevolnaya, Elena (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Som omtalt vinder sandwichkonstruktioner stadig større anvendelse inden for en række applikationsområder, hvor lav vægt kombineret med stor styrke og stivhed spiller en stor rolle. Dette gælder også for marine konstruktioner, og projektet, der udføres som et samarbejde mellem Institut for Maskinteknik og Department of Mechanical Engineering, University of Delaware, USA, tager netop udgangspunkt i sådanne. Projektet har til formål at udvikle metoder til analyse og design af enkeltkrumme sandwichskaller, idet der specielt fokuseres på overgangszoner mellem sandwichelementer med forskellige geometriske karakteristika. Følgende delelementer er omfattet i projektet: * Udvikling af metoder til analyse af enkeltkrumme sandwichskaller med dæklag fremstillet som kompositlaminater med vilkårlig laminatoplægning. Analyserne omfatter "1. ordens forskydningsteorier", mere generelle "højere ordens" teorier samt finite element analyser * Eksperimentel undersøgelse af lokale bøjningseffekter i enkeltkrumme snadiwchskaller ved anvendelse af Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI) * Analyse og optimering af typiske "overgangszoner" mellem plane og enkeltkrumme sandwichpaneler. Målet er at generere "transitions-zoner", hvor lokale spæningskoncentrationer er minimeret bl.a. ved anvendelse af asymmetriske sandwichlaminater * Eksperimentel validering af de udviklede "optimale" "transitions-zoner". Projektet støttes af United States Navy, Office of Naval Research (ONR Grant/Award No. N00014001034). (Ole Thybo Thomsen, Elena Bozhevolnaya, Anders Lyckegaard; Jack R. Vinson, Department of Mechanical Engineering, University of Delaware, USA; Dr. Yapa Rajapakse, US Navy, Office of Naval Research, USA; Vitaly Skvortsov, State Marine Technical University of St.-Petersburg, Russia; Yeoshua Frostig, Faculty of Civil Engineering, Technion, Israel)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …