Avancerede kompositmaterialer under New World Vistas Programmet - Global Range Transport / Advanced Composite Materials for the New World Vistas - Global Range Transport

 • Thomsen, Ole Thybo (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet er tilknyttet forskningsprogrammet Advanced Composite Materials for the New World Vistas - Global Range Transport defineret af United States Air Force, Air Force Office of Scientific Research (AFOSR). Dette program vedrører teknologi- og designstudier vedrørende fremtidens militære transportfly kaldet Global Range Transport. Intentionen er at Global Range Transport skal være det hidtil største fly som endnu er bygget, at det skal have en meget stor lastkapacitet samt at det med start og landing i det centrale USA skal kunne nå en hvilken som helst lokalitet i verden uden mellemlandinger eller "refueling" i luften undervejs. Konstruktionen af et sådant fly stiller uhørt store krav til flyets struktur med hensyn til lethed, og projektgruppen ved University of Delaware beskæftiger sig med design, analyse samt kvalificering af flyets fuselage. Det forventes at flyet på grund af de ekstreme krav til lethed og pålidelighed vil blive udført i avancerede komposit- og sandwichmaterialer, og blandt ideerne til konceptuelt design af fuselagen er, at fremstille denne som en sandwichkonstruktion med ikke-cirkulært tværsnit. Ideen med dette er at maximere det udnyttelige "cargo space" i forhold til det totalt omsluttede volumen. Arbejdet i projektet har primært vedrørt udvikling af simuleringsmodeller baseret på avancerede "højere ordens" sandwichteorier således, at fuselageresponset under forskellige lastbetingelser har kunnet studeres i detaljer. Endvidere har de udviklede modeller været anvendt i forbindelse med omfattende design- og parameterstudier med det formål at identificere kritiske designparametre samt påbegynde egentlige forsøg med designoptimering. Støttet af United States Air Force, Air Force Office of Scientific Research (AFOSR, Grant F49620-98-0384), Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd; Institut for Maskinteknik, AAU; Det Obelske Familiefond, Thomas B. Thriges Fond samt Otto Mønsteds Fond. (Ole Thybo Thomsen; Jack R. Vinson, Jack R. Vinson, Suresh G. Advani, Tsu-Wei Chou, Jian-Qiao Sun, Department of Mechanical Engineering, University of Delaware, USA; George J. Simitses, Georges Kardomateas, Department of Aerospace Engineering, Georgia Institute of Technology, USA; Victor Birman, University of Missouri-Rolla, USA, Ala Tabei, Department of Aerospace Engineering and Engineering Mechanics, University of Cincinatti, USA)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …