Bæredygtig omstilling af bolig og byggeri

Project Details

Description

Bogprojekt i Bæredygtig klima-energiomstilling af boligsektoren
– en skitsering af formål, indhold og muligt forløb
Af KIBS projektgruppen (KIBS – Klimaændringer og innovation i byggesektoren, region Sjælland v. Jesper Holm, Inger Stauning, Bent Søndergaard, ENSPAC, RUC), med bidrag fra Jesper ole Jensen, SBI)
[...]
Synopsis:
Bolig og byggeri bliver som teknisk, økonomisk og politisk felt i dag skrevet ind i nye dagsordner. Boligen er blevet en strategisk arena for byfornyelse og tiltrækning/fastholdelse af kreative vækstlag, for social inklusion og for bæredygtig energi-klima omstilling. Bolig og byggeri er i stigende grad et centralt felt i forhold til social og materiel rekonfiguration/transformation frem mod et mere bæredygtigt samfund. Det er en materiel reformulering af boligerne både ift. det individuelle hus/lejlighed og deres systemiske indlejring i bygge-energi komplekset. Parallelt bliver feltet identificeret som en central del af en grøn økonomi og igen som en konjunkturregulerende faktor. Generelt er bolig ikke mere et privat anliggende. Boligen er blevet et strategisk, systemisk felt, karakteriseret ved multilevel-, multiactor-, og multifaktor tænkning og indsats. Det betyder samlet en redefineret faglighed omkring bolig og byggeri.
Bogen vil præsentere denne nyudvikling som den tager sig ud inden for bæredygtig klima- og energiomstilling. Den vil analysere den særlige danske udvikling og kontekst og vil med udgangspunkt i dansk og international forskning fremlægge de forskningstraditioner, der har udviklet sig i behandlingen af bolig og byggeri i et omstillingsperspektiv. Et dobbelt greb om et systemperspektiv og omstillingsprocesser båret af forskellige aktørkonstellationer.
Et centralt udgangspunkt for bogen er den sociale og politiske indlejring af bolig og byggeri som
1. sammenhængende bolig- og energisystemer,
2. som communities og sociale boligpraksisser,
3. som indlejret i et lokalt politisk felt af klima-energi og erhvervsindsats.
En tematik vil således være udviklingen af disse koblinger, hvordan de betinger/muliggør omstilling, og hvordan planlægning, entrepreneurship, social innovation og programmer må tage højde for det. Disse systemiske koblinger indebærer samtidig synergimuligheder; strategisk og kreativ kobling til andre dagsordener.
Forskningsmæssigt fordrer det inddragelse af lang række faglige perspektiver og en tværfaglighed i analysen af udviklingen med brug af diverse sæt af metoder og strategier. Det er derfor en selvstændig pointe at inddrage mange faglige miljøer.
Bogens artikler skal baseres på, hvad folk allerede har arbejdet med inden for energi, klima og bæredygtighedsrelateret byggeforskning. Det forventes derfor ikke at bidragsydere skal lave ny forskning til bogen.
Bogen skal have et stærkt teoretisk fundament, men også inddrage cases på muligheder, problematikker og udviklingsforløb.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201101/12/2014