Bæredygtighed i elevernes nærmiljø. Mobil læring i folkeskolen.

  • Georgsen, Marianne (Project Manager)
  • Konnerup, Ulla (Project Participant)
  • Klesner, John (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet er et samarbejde med Søndervangskolen i Hammel, og det har til formål at:
  • - eleverne lærer deres lokalmiljø bedre at kende og bliver bevidste om, hvilke aspekter i deres lokalområder der fremmer en bæredygtig udvikling og hvilke der modvirker en sådan
  • - eleverne får indsigt i de sociale og etiske konsekvenser af at bruge håndholdt informations- og kommunikationsteknologi
  • - svage elever får nye muligheder for indlæring og formidling gennem ny håndholdt teknologi

Følgeforskningen fra eLearning Lab vil især studere de måder hvorpå teknologien indgår i både elevers og læreres praksis, med særlig interesse for det lærings- og undervisningspotentiale, teknologien rummer, og som de specifikke brugssituationer aktualiserer og realiserer.

Forskningsindsatsen omfatter empiriske studier af undervisnings- og læringssituationer, hvor teknologien indgår, ligesom der er fokus på at få indsigt i de pædagogiske og læringsmæssige målsætninger, lærerteamet og de enkelte lærere arbejder ud fra. Følgeforskningen studerer desuden den kompetenceudvikling, ibrugtagningen af den nye teknologi kræver og medfører. Mere specifikt ser vi på hvilken betydning brugen af den håndholdte teknologi har, og hvilke krav til kompetencer der stilles hos primært elever, lærere og andet skolepersonale, og sekundært hos forældrene og i hjemmene.

StatusFinished
Effective start/end date01/06/200801/03/2009

Funding

  • Skolen for Fremtiden: DKK75.00

Keywords

  • mobile learning
  • public school
  • project organized teaching