Bæredygtigt byggeri - et casestudy af fire DGNB-certificerede nordjyske sundhedshuse

Project Details

Description

Projektets formål er at afklare de fordele og ulemper, der findes ved bæredygtighedscertificeret byggeri, for dermed at styrke beslutningsgrundlaget og i sidste ende fremme valget af bæredygtigt byggeri frem for traditionel byggeri.
I arbejdet ses på flere forskellige aspekter i byggeprocessen, som fx brug af digitale modeller (BIM), indflydelse på sygefravær og komfort, totaløkonomi, livscyklusvurdering og designproces.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201301/03/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.