Balanced scorecard og strategikortlægning

  Project Details

  Description

  Balanced scorecard indebærer en ledelsesmetodik, hvor der anlægges et integreret og helhedsorienteret syn på virksomhedens processer, kunder og markeder samt de organisatoriske kompetencer. Ved at bringe de kritiske succesfaktorer i fokus og sætte konkrete mål skabes grundlaget for et egnet decentralt ledelsesrum. For at få succes med balanced scorecard kræves en effektiv og præcis strategikortlægning. Det afgørende er, hvordan de kritiske succesfaktorer relaterer sig til hinanden, forudsætter hinanden og følger af hinanden, således at de tilsammen afspejler virksomhedens strategi.

  Projektet indeholder flere elementer, idet vi på den ene side har interesseret os for, hvorledes balanced scorecard bliver anvendt i praksis samt, hvordan balanced scorecard kan anvendes succesfuldt. På den anden side har vi analyseret metoden i relation til andre rapporteringskoncepter.

  Vi har skrevet en mængde artikler og bøger om emnet. Specielt anbefales bogen Succes med balanced scorecard (Bukh & Christensen, 2013 Gyldendal Business), som giver en udførlig og praktisk orienteret gennemgang af, hvad strategikort og balaned scorecard er, hvordan man anvender metoderne - og ikke mindst, hvordan man får succes med det.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199801/01/2015