Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at undersøge hvornår klimabelastningen ved produktion af udvalgte materialer/komponenter, som indgår i renovering, over-skrider den klimamæssige gevinst som opnås via energibesparelser. Projektet fokuserer på tiltag der ofte udføres i forbindelse med energirenovering af eksi-sterende bygninger: efterisolering af klimaskærmen, udskiftning af vinduer til 2 eller 3 lags ruder og opsætning af solceller.
Short titleBalancepunkt
StatusActive
Effective start/end date01/06/202031/03/2021