Project Details

Description

Projektet Barriers to justice undersøger nogle af de komplekse sociale processer, der spiller ind på retlige sagers tilblivelse eller udeblivelse. Retshjælpsforskning har belyst, hvordan udsatte befolkningsgrupper i mindre grad end andre samfundsgrupper benytter sig af retshjælpstilbud, og EU har i tillæg hertil forsøgt at facilitere den juridiske profession til at forbedre adgangen til retshjælp. Men vores begrænsede viden om, hvorvidt en oplevet krænkelse, klage el.lign. udvikler sig til en retlig sag eller ej, vidner om et beskedent kendskab til de processer, der ligger forud for de retlige sager, der behandles i retlige institutioner. Hensigten med projektet er, at undersøge 1) hvordan udsatte borgere forstår, italesætter og reagerer på potentielt retlige problemer; 2) hvordan udsatte borgere oplever deres ’access’ til retshjælp; 3) hvordan retshjælpsmedarbejdere bliver trænet til at møde udsatte borgere og deres behov; og 4) hvordan retshjælpsmedarbejdere møder udsatte borgere og deres behov. Projektet benytter retshjælp til løsladte i Danmark og Norge som ekstrem case for at opnå viden om en særlig udsat samfundsgruppe med behov for opsøgende retshjælp. Dataindsamlingen består af interview med og observationer af løsladte og retshjælpsmedarbejdere, der støtter løsladte
StatusActive
Effective start/end date01/11/201830/06/2021