Bedre adgang og mobilitet – oplev endnu mere på cykel Fjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land

Project Details

Description

Destination Fjordlandet blev etableret som destinationsselskab 1. januar 2021 og bag turistsamarbejdet står Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner. I udviklingsplanen for Sjælland og øerne er området udpeget som et af de prioriterede oplevelseskraftcentre, men med et behov for bl.a. stærkere sammenhænge mellem
attraktionerne og for tiltrækning af aktive turister. Mobilitet udgør en central udfordring for turismeudviklingen i området og indeværende projekts aktiviteter for at forbedre rammerne for cykelturisme vil bidrage væsentligt til realisering af områdets potentialer.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202131/08/2023