Project Details

Description

Udviklingsprojektet ’Bedre mental trivsel hos unge på Forberedende Grunduddannelse’ er et samarbejdsprojekt mellem FGU Nordvestsjælland og Broen til Sundhed – Region Sjælland samt Ventilen og PSykInfo i Region Sjælland. Desuden er der tilknyttet en interessentgruppe bestående af de kommunale ungeindsatser (KUI) i Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner, EUC og HF-VUC Nordvestsjælland.

Udviklingsprojektet har til formål at:
•Understøtte alle unge på FGU i at trives mentalt
•At give den enkelte unge gode muligheder for at deltage i positive fællesskaber, opbygge positiv selvopfattelse, og tro på egen evne til at håndtere livets udfordringer, så skolefravær og uddannelsesfrafald reduceres
•At støtte den unges mulighed for at realisere sit eget potentiale i uddannelse, arbejde, fritid og familie

Målgruppen er elever mellem 15 og 25 år, som er tilknyttet FGU Nordvestsjælland (primær målgruppe), ledelse, lærere og ansatte på FGU-Nordvestsjælland, som indgår i trivselsarbejdet (sekundær målgruppe I) samt ledelse, lærere og andet personale i inspirationsnetværket af FGU-skoler i Region Sjælland (sekundær målgruppe II).

Beskrivelse af udviklingsprojektet:
Udviklingsprojektet ’Bedre mental trivsel hos unge på Forberedende Grunduddannelse’ er et samarbejdsprojekt mellem FGU Nordvestsjælland og Broen til Sundhed – Region Sjælland samt Ventilen og PSykInfo i Region Sjælland. Desuden er der tilknyttet en interessentgruppe bestående af de kommunale ungeindsatser (KUI) i Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner, EUC og HF-VUC Nordvestsjælland.
Udviklingsprojektet har til formål at:
• Understøtte alle unge på FGU i at trives mentalt
• At give den enkelte unge gode muligheder for at deltage i positive fællesskaber, opbygge positiv selvopfattelse, og tro på egen evne til at håndtere livets udfordringer, så skolefravær og uddannelsesfrafald reduceres
• At støtte den unges mulighed for at realisere sit eget potentiale i uddannelse, arbejde, fritid og familie

Overordnede forskningsspørgsmål:
Hvordan bidrager udviklingsprojektet ’Bedre mental trivsel hos unge på Forberedende Grunduddannelse’ til elevernes trivsel og uddannelsesdeltagelse?

Dette undersøges gennem følgende underspørgsmål:
1. Hvordan arbejdes der konkret og pædagogisk med trivsel i undervisningshverdagen på FGU? Hvilke udfordringer og potentialer oplever lærerne ifbm de igangsatte trivselstiltag?

2. Hvordan medvirker udviklingsprojektets trivselstiltag i forhold til:
 FGU-elevernes oplevelse af fagligt og socialt tilhør og deltagelse på FGU
 FGU-elevernes positive selvopfattelse og tro på egen evne til at håndtere hverdags- og skoleudfordringer
 FGU-elevernes oplevelse af handlekompetence – fagligt, socialt og personligt

Og i forlængelse heraf:
3. Hvilke udviklingsprojektets tiltag fremstår særligt virksomme i relation til at understøtte FGU-elevers trivsel?
StatusActive
Effective start/end date14/08/202311/08/2025

Collaborative partners

  • FGU Nordvestsjælland
  • Broen til Sundhed – Region Sjælland
  • Ventilen
  • PsykInfo i Region Sjælland