Befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af nyheder og aktualitetsstof og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst

Project Details

Description

Jeg har interviewet 11 nordjyske informanter geografisk fordelt over hele Nordjylland. Er p.t. i gang med kodning af 22 af de kvalitative interviews. Der skal også fortages en landsdækkende kvantitativ undersøgelse af medieforbruget i Danmark.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201701/04/2019