Betingelser for skimmelsvampevækst på byggematerialer

Project Details

Description

Projektets forskning skal etablere viden om hvilke mekanismer, der er afgørende for opståen af skimmelsvampevækst på materialeoverflader i bygninger. Denne viden vil kunne hjælpe byggeriet med at vurdere risikoen for skimmelsvampevækst, idet valg af byggematerialer skal kunne foretages på et kvalificeret grundlag, hvor der tager hensyn til de forventede påvirkninger af materialerne og disses fugtfølsomhed.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201130/09/2013