Betydningen af arbejdsmigration fra Østeuropa for det danske arbejdsmarked

Project Details

Description

Der eksisterer i dag ikke særlig meget viden om arbejdsmigranters arbejdsforhold i Danmark og hvordan arbejdsmigration generelt påvirker det danske arbejdsmarked på institutionelt, virksomheds- og individniveau.
Formålet med projektet er derfor at afdække hvilke konsekvenser tilstedeværelsen af arbejdsmigranter fra en række østeuropæiske EU-lande har for arbejdsmiljø og arbejdsvilkår på danske arbejdspladser. Fokus
er på det faglærte og ikke-faglærte arbejdsmarked inden for to udvalgte brancher: bygge- & anlægs- samt rengøringsbranchen. Netop disse brancher er valgt, da begge brancher har en høj koncentration af østeuropæiske arbejdstagere; i begge brancher er arbejdet risikobetonet ift ulykker og helbred; den ene branche (bygge/anlæg) er mandsdomineret og den anden (rengøring) kvindedomineret.
AcronymMIDA
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201329/02/2016