Beyond Budgeting

  Project Details

  Description

  Budgetteringen er økonomistyringens rygrad og én af de vigtigste ledelsesprocesser i enhver virksomhed. Men budgetlægning indebærer også en række paradokser og dilemmaer. Beyond Budgeting afspejler på den ene side en diskussion af værdien af budgetter. På den anden side repræsenterer Beyond Budgeting anvisninger på, hvorledes konkrete teknikker, rullende budgetlægning, trend forecasting, aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber etc. benyttes i kombination, således at disse tilsammen kan erstatte den traditionelle budgetlægning. I projektet har vi studeret Beyond Budgeting-modellen samt dens anvendelse i danske virksomheder.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200531/12/2015

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.